😘😍onℯ blog 😊😂

welcome to yeganeh blog (one blog)

۷۱ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

اگه بلیط اینو بهت مجانی بدن

عکس و تصویر خیییییییییییییلی حال میده من تو پارک ارم رفتم،اسمش فیریزبی هست فک کنم انقد جیغ زدم ...

۳۰ دی ۹۵ ، ۱۱:۲۹ ۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

کودکان کار

طبق آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران 1 میلیون و 700 هزار کودک در ایران به صورت مستقیم درگیر کار هستند و بررسی‌ها نشان می دهد هر کودک ماهیانه 80 تا 100 هزارتومان درآمد دارد. سازمان جهانی کار اعلام کرده است که 215 میلیون کودک 5 تا 14 ساله کشورها در دام کار گرفتار هستند. 
 
بعدن نوشت:بچه ها بیاین دعا کنیم دیگه هیچ کودکی تو کشورمون(جهان)اینجوری نباشه
امیــــــــن

۳۰ دی ۹۵ ، ۱۱:۲۲ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

خصوصیات متولدین ماه ها درگریه کردن

ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ: ﺑﺎﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻟﯽ ﻧﺎﺯﮐﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩﻣﺜﻞ ﻛﻮﻩﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺩﻟﮕﺮﻣﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩﺵﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺍﺷﮏ ﻧﻤﯿﺮﯾﺰﺩﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮏ ﺍﻭﻭﺍﻗﻌﺎﻓﺸﺎﺭﺑﯿﺎﯾﺪ

ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ :ﺍﺩﺍﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﻠﺪﺍﺳﺖ ﮔﻮﻝﺍﺷﮑﻬﺎﯾﺶ ﺭﺍﻧﺨﻮﺭﯾﺪ ﺍﺷﻜﻬﺎﻱ ﺍﻭ ﺍﺷﮏ ﺗﻤﺴﺎﺡﺍﺳﺖ

ﺧﺮﺩﺍﺩ : ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺘ ــــ ﻮ ﻫﯿﭻﻭﻗﺖ ﺟﺎﻧﻤﯿﺰﻧﺪ ﺍﺷﮑﯽ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺟﺎﺭﯼﻧﻤﯿﺸﻮﺩﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮏ ﻋﺰﯾﺰﯼ ﺭﺍﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﻫﺪ

ﺗﻴﺮ:ﺑﺮﺍﺣﺘﻲ ﺍﺷﻚ ﻣﻴﺮﻳﺰﺩ ﻭﺑﺮﺍﺣﺘﻲﻣﻴﺸﻜﻨﺪ،ﺍﺷﮑ ﻬﺎﯾﺶ ﻃﻮﻻﻧﻴﺴﺖ ﺍﻭﺭﺍ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖﻧﮑﻨﯿﺪ

ﻣﺮﺩﺍﺩ : ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺷﮏﻧﻤﯿﺮﯾﺰﺩ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ ﻧﻤﯿﺸﮑﻨﺪ ﺍﻭ ﺩﻭﺳﺘﻨﺪﺍﺭﺩ ﮐﺴﯽﻏﻤﺶ ﺭﺍ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﺴﯽ ﺗﺎ ﺑﺤﺎﻝ ﺍﺷﮏ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪﻩ

ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ : ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﮔﺮﯾﻪﮐﻨﺪ ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﺶ ﺑﯽ ﺻﺪﺍﺍﺳﺖ ﺍﻭﺍﻧﻘﺪ ﺍﺷﮏﻣﯿﺮﯾﺰﺩﺗﺎ ﺏ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﻭﺩ

ﻣﻬﺮ :ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﺍﺷﮑﻬﺎﯼ ﭘﺮﺳﺮﻭ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺩﺍﺭﺩ

ﺍﺑﺎﻥ : ﺍﺑﺎﻧﯿﻬﺎ ﺍﺷﮏ ﺭﯾﺨﺘﻨﺸﺎﻥ ﻫﻢ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭﺍﺳﺖﻭﺑﻘﯿﻪ ﺭﺍﻋﺬﺍﺏ ﻣﯿﺪﻫﺪ

ﺍﺫﺭ:ﺍﺷﮑﻬﺎﯼ ﺍﻭﺩﻝ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍﻣﯿﻠﺮﺯﺍﻧﺪ ﺍﻭﺷﺒﻬﺎ ﺍﺷﮏﻣﯿﺮﯾﺰﺩ

ﺩﯼ:ﺍﺷﮑﻬﺎﯼ ﺍﻭﺭﺍ ﺗﺎ ﺑﺤﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﭼﻮﻥﺍﻭﺗﻈﺎﻫﺮﻣﯿﮑﻨﺪ ﻗﻮی است ﻭﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﺍﺯﺷﺒﻬﺎﯾﺶﺧﺒﺮﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺑﻬﻤﻦ: ﺍﻧﻘﺪﺗﻨﺒﻞ ﺍﺳﺖ ﮎ ﺣﺎﻝ ﺍﺷﮏ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﺭﺍﻧﺪﺍﺭﺩﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﮑﺸﺪ

ﺍﺳﻔﻨﺪ :ﺍﻭ ﺩﻝ ﭘﺮﺭﺣﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺯﻭﺩ ﺍﺷﮏﻣﯿﺮﯾﺰﺩ....

۲۸ دی ۹۵ ، ۱۸:۵۸ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

گل ماهت

فروردین.......گل یاس
اردیبهشت ....... گل رزابی
خرداد..... گل اقاقیا
تیر .... گل مریم
مرداد .... داودی
مهر.... گل سنبل
ابان ..... گل نیلوفری
اذر...... گل گلایر
دی.... گل زنبق
بهمن .... گل خزه
اسفند.... گل لاله
اگه خوشت اومد ی سپاس هم کنارش بزن

۲۸ دی ۹۵ ، ۱۸:۵۷ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

خخصوصیات متولدین ماه ها

1فروردین=باحال25r3025r30
2اردیبهشت=ریلکسDodgyDodgy
3 خرداد= خوشتیپ2chw2chw
4 تیر=خاصRolleyesRolleyes
5مرداد=باهوشrdingrding
6شهریور=پولدارey1ey1
7مهر=خجالتیp329p329
8آبان=متفکر290112
9آذر=احساسی4xv4xv
10دی=عاشقfs10fs10
11بهمن=خوشگل498498
12 اسفند=با استعداد501112

۲۸ دی ۹۵ ، ۱۸:۵۵ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

متولد کدوم روزازماه هستید

اگر در

روز 1 ) خیلی کنجکاوید
روز 2 ) زندگی و احساسات شما در حد تعادل است
روز 3 ) رفتارتان دیگران را به اشتباه می اندازد
روز 4 ) پیش از عمل کردن خوب فکرمی کنید
روز 5 ) از تغییرات لذت می برید
روز 6 ) سخاوتمندانه به نیازمندان یاری می رسانید
روز 7 ) نسبت به تغییرات اطرافتان حساس هستید
روز 8 ) شخصیت شاد و رفتار دوستانه ای دارید
روز 9 ) نمی دانید چگونه باید خود واقعیتان را نشان دهید
روز 10 ) فرد مسئولی هستید
روز 11 ) شما بخشنده و محتاط و دارای روحیه ای لطیف هستید
روز 12 ) شما پر انرژی و شوخ طبع هستید
روز 13 ) فردی صادق و ساده گیر هستید
روز 14 ) گاهی اطرافیانتان را فراموش می کنید
روز 15 ) دوست دارید در مرکز توجه قرار گیرید
روز 16 ) به خوبی می توانید به ندای قلبتان گوش دهید
روز 17 ) دوست ندارید وارد امور دگران شوید
روز 18 ) در نگاه اول فردی بسیار آرام به نظر می رسید
روز 19 ) در مدیریت امور زندگی مهارت خاصی دارید
روز 20 ) شما همه چیز را جدی می گیرید
روز 21 ) شما کنجکاو و یک دنباله رو واقعی هستید
روز 22 ) انسان بی نظیری هستید
روز 23 ) هرگز آنگونه که دیگران می خواهند زندگی نمیکنید
روز 24 ) بسیار مثبت نگر هستید
روز 25 ) هیچ مانعی نمی تواند شما را ازهدفتان باز دارد
روز 26 ) به تغییرات مثبت پاسخ می دهید
روز 27 ) گاهی بدبین می شوید و از کاه کوه می سازید
روز 28 ) به راحتی می توانید در زندگی تان موفق شوید
روز 29 ) به حس ششم خود اعتماد داشته باشید
روز 30 ) دوست دارید همسرتان در کنترل شما باشد
روز 31 ) اعتماد بنفس بالایی دارید

۲۸ دی ۹۵ ، ۱۸:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

نظرسنجی

شمادر طول دوران تحصیلی خود از کدوم فصل ریاضی بدتون میومده

من جبری

۲۸ دی ۹۵ ، ۱۸:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

تصاویرگیف باحال

موبایل ها حالا دیگر هر کدامشان یک رسانه اند!

عکس های متحرک خنده دار

 

جرأت و سرعت عمل ننه رو حال کن خخخخخ!

گیف خنده دار خفن

 

باحال ترین و خنده دار ترین عکس های متحرک| انیمشن خنده دار| گیف جالب

 

وقتی فضولی از حد بگذره …

عکس متحرک جالب

حرکتی دیدنی از سر کار گذاشتن پلیس

http://s4.picofile.com/file/8162945350/jokebest_blogfa_com.gif

 

انیمشن های خنده دار و باحال خفن

 

ریزش هولناک و البته تماشایی برف از روی ساختمان :))

http://s4.picofile.com/file/8162945776/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8.gif

 

یک شوخی جدی باهمسر درخواب...!

http://s4.picofile.com/file/8162945626/%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1.gif

 

روش پارک کردن موتور :)) ... اگه چرخ عقبش پنچر ام بشه مشکل نداره

عکس متحرک خنده دار

دمش گرم خیلی باحاله...

عکس متحرک خیلی خنده دار و باحال

موبایل ها حالا دیگر هر کدامشان یک رسانه اند!

عکس های متحرک خنده دار

 

اگه اون بالایی نخواد حتی یه برگ هم از روی درخت به زمین نمی افته!

انیمشن های خفن خنده دار باحال

 

اینم از عاقبت حیوون آزاری! - اومد گربه رو بیندازه گربه خودشو انداخت!

پست های خفن فیس بوکی و خنده دار

 

کله مغناطیسی!!

گیف باحال و جالب

زمان نمی ایستد و لحظه ها میروند قدر زندگی و باهم بودن را بیشتر بدانیم!!

لطفا با تأمل بیبینید!!

انیمشن آموزنده و جالب

 

۲۵ دی ۹۵ ، ۲۰:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

وای خدامی دونه این بلندی به کجاختم می شه

به اینا میگن پت و مت واقعی !!!!!!!! 1
۲۵ دی ۹۵ ، ۱۶:۲۸ ۴ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

همراهی خدا

در ساحل دریای زندگی قدم میزدم ، همه جا ۲ رد پا دیدم

 

،جای پای من و خدا . به سخت ترین لحظه ها که رسیدم

 

فقط یک جای پا دیدم

 

.گفتم خدایا مرا در سخت ترین لحظه های زندگی رها کردی؟

 

ندا آمد:تو را در سخت ترین لحظه ها به دوش کشیدم.

 

۲۱ دی ۹۵ ، ۱۱:۱۰ ۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰

مدرسه تابستانه