😘😍onℯ blog 😊😂

welcome to yeganeh blog (one blog)

حمایت از وب موزیک 23(دومین وب من) جهت حمایت دنبال کنید

جهت رفتن به این وب روی عکس زیرکلیک کنید۱۲ خرداد ۹۶ ، ۱۷:۱۶ ۷ نظر موافقین ۸ مخالفین ۱

شقایق

http://www.abartazeha.com/wp-content/uploads/2016/02/red-roses-in-the-dark.jpgشقایق گفت: با خنده نه بیمارم، نه تب دارم

اگر سرخم چنان آتش حدیث دیگری دارم

گلی بودم به صحرایی نه با این رنگ و زیبایی

نبودم آن زمان هرگز نشان عشق و شیدایی

یکی از روزهایی که زمین تب دار و سوزان بود

و صحرا در عطش می سوخت تمام غنچه ها تشنه

ومن بی تاب و خشکیده تنم در آتشی می سوخت

ز ره آمد یکی خسته به پایش خار بنشسته

و عشق از چهره اش پیدای پیدا بود ز آنچه زیر لب

می گفت :

شنیدم سخت شیدا بود نمی دانم چه بیماری

به جان دلبرش افتاده بود- اما

طبیبان گفته بودندش

اگر یک شاخه گل آرد

ازآن نوعی که من بودم

بگیرند ریشه اش را و

بسوزانند

شود مرهم

برای دلبرش آندم

شفا یابد

چنانچه با خودش می گفت بسی کوه و بیابان را

بسی صحرای سوزان را به دنبال گلش بوده

و یک دم هم نیاسوده که افتاد چشم او ناگه

به روی من

بدون لحظه ای تردید شتابان شد به سوی من

به آسانی مرا با ریشه از خاکم جداکرد و

به ره افتاد

و او می رفت و من در دست او بودم

و او هرلحظه سر را

رو به بالاها

تشکر از خدا می کرد

پس از چندی

هوا چون کوره آتش زمین می سوخت

و دیگر داشت در دستش تمام ریشه ام می سوخت

به لب هایی که تاول داشت گفت:اما چه باید کرد؟

در این صحرا که آبی نیست

به جانم هیچ تابی نیست

اگر گل ریشه اش سوزد که وای بر من

برای دلبرم هرگز

دوایی نیست

واز این گل که جایی نیست ؛ خودش هم تشنه بود اما!

نمی فهمید حالش را چنان می رفت و

من در دست او بودم

وحالا من تمام هست او بودم

دلم می سوخت اما راه پایان کو؟

نه حتی آب، نسیمی در بیابان کو؟

و دیگر داشت در دستش تمام جان من می سوخت

که ناگه

روی زانوهای خود خم شد دگر از صبر اوکم شد

دلش لبریز ماتم شد کمی اندیشه کرد- آنگه 

مرا در گوشه ای از آن بیابان کاشت

نشست و سینه را با سنگ خارایی

زهم بشکافت

زهم بشکافت

اما! آه!

صدای قلب او گویی جهان را زیرو رو می کرد

زمین و آسمان را پشت و رو می کرد

و هر چیزی که هرجا بود با غم رو به رو می کرد

نمی دانم چه می گویم؟ به جای آب، خونش را

به من می داد و بر لب های او فریاد

بمان ای گل

که تو تاج سرم هستی

دوای دلبرم هستی

بمان ای گل

و من ماندم

نشان عشق و شیدایی

و با این رنگ و زیبایی

و نام من شقایق شد

گل همیشه عاشق شد

 

فریـــبا شش بلوک۰۲ مرداد ۹۶ ، ۱۶:۴۲ ۸ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰

😊امروز کمی مهربان تر باش😊(タイトルなし) の絵文字امروز یک فنجان لبخند(タイトルなし) の絵文字


ハート のデコメ絵文字به دوستت هدیه کنハート のデコメ絵文字


バレンタイン のデコメ絵文字یک فنجان مهربانی به همسایه اتバレンタイン のデコメ絵文字


バレンタイン のデコメ絵文字یک فنجان عشق به مادرت و پدرتバレンタイン のデコメ絵文字


ハート のデコメ絵文字فنجانی ازاحساسِ خوب بردارハート のデコメ絵文字


ハート のデコメ絵文字و خودت بنوشハート のデコメ絵文字


ハート のデコメ絵文字امروز کمی مهربان تر باشハート のデコメ絵文字

۰۲ مرداد ۹۶ ، ۰۱:۲۳ ۱۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

خـــــودم!!http://nightnama.ir/codes/icon/gif/2/7.gif


-تا حالا به کسی خیـــــانت کردی؟+آره ؛ به خـــــودم!!-چطور؟+برای همه وقت گذاشتم جز خـــــودم.
۳۱ تیر ۹۶ ، ۱۵:۳۹ ۹ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

اَز بیـטּ دو وآژه

 

 

 

 

 

 

اَز بیـטּ دو وآژه یِ اِنسآטּُ اِنسآنیَت ؛ اَوَلی تو ڪوچِـہ ها ُدُوُمی لآ بِـہ لآیِ ڪِتآبآ سَرگَردونِـہ [!] ×

 

 

 

 

 

 

 

 

۳۱ تیر ۹۶ ، ۱۰:۴۲ ۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

❁شما یه آدمـــِـــــــــــ ⇙⇙⇙

http://freegifmaker.me/img/res/1/4/1/5/7/3/14157367532343688.gif?1415736753❁شما یه آدمـــِـــــــــــ ⇙⇙⇙ 
HOT 

دورُ بَریاتـــــــــــــ همه⇙⇙⇙ 
LAT 
فازِتَمـــــــ گیریم که⇙⇙⇙ 
QAT 
مامـــــــ نمیرسیم به⇙⇙⇙ 
PAT 
فیلمــِ خوبی بود√هـــــه√⇙⇙⇙ 
CUT 
بازی تمامـــــ،کیشــــــــــُ⇙⇙⇙ 
❁❁
MAT

۳۰ تیر ۹۶ ، ۲۲:۱۷ ۵ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

بِزَنهـ تو دَهَنِشْ😹


وبلاگ ویژه دختران نوجوان


مَنْـ بهْـ کَسے میگَمْـ رِفیقْ~{🙇🏻🌹}~
کهْـ وَقْتے کَسےْ پُشتِـ سَرَمْـ~{💁🏻❄️}~
حرفـْ زَدْ بِزَنهـ تو دَهَنِشْ~{😹}۲۹ تیر ۹۶ ، ۰۱:۵۰ ۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

ادعـاے.. 👈رفاقت👉ممنوع✘مــن فقط↙️3تا↘️رفیق دارم...✘✔️رفیقایـــےکــہ هیچ وقـت تـــنـهام نذاشتن و همیشه باهام بودن؛📲گوشیم...📳🎧هدفونم...🎧🎶آهنگام...🎶⚠️دوســــت عزیز این حـوالـے ادعـاے.. 👈رفاقت👉ممنوع❌..!⚠️۲۸ تیر ۹۶ ، ۱۸:۱۸ ۶ نظر موافقین ۲ مخالفین ۲

ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﯾﻨـﺠﺎﺱ ...✔️

وبلاگ ویژه دختران نوجوان
✔️ﺑﺴﻼﻣﺘﯿﻪ ﻫﻤﺘــــــــــﻮﻥ ✔️.... ﮐـﯽ ﻣﯿـﮕﻪ ﺍﯾﻨـﺠﺎ ﺩﻧـﯿﺎےﻣﺠـﺎﺯﯾـــــﻪ ؟؟ !!??????ﻫﺎﻥ؟؟؟ 


✖️ﺩﻧــــــﯿﺎے ﻣـﺠﺎﺯے ﺍﻭﻥ ﺑﯿــــــﺮﻭﻧﻪ !↯ﮐﻪ ﻫﻤـــــہ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺑـــــﻦ ! ↯


ﻫـﻤـــــہ ﺗـﻮ ﻗـﯿـــــﺎﻓﻦ ! ↯


ﺣﺘـے ﻣﻦ ! ﺣﺘـے ﺗﻮ !


ﺩﻧﯿﺎے ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﯾـــــﻨﺠـﺎﺱ ! ↯


ﻫﻤﻪ ﺑﯽ ﺭﯾﺎ ﻭ ﺧﺎکے ! ↯


ﮐـﺴﯽ ﺯﺧﻤﺎﺷﻮ ﻧﻤﯿﭙـﻮﺷﻮﻧﻪ ! ↯


ﮐـﺴﯽ ﺍﺷﮑﺎﺷـﻮ ﭘﺎﮎ ﻧﻤـﯿﮑﻨﻪ ! ↯


ﮐـﺴﯽ ﺑﻐﻀـﺎﺷﻮ ﻗﻮﺭﺕ ﻧﻤﯿﺪﻩ ! ↯


ﮐـﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻬﺮﺵ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﻤﯿﺸﻪ !!! ↯


ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮﻕ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻥ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻭ ﺗﺒﻠﺖ


ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ


ﺍﺭﺯﻭﻥ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ! ↯


ﺍﯾﻨـﺠﺎ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ ﻧـﮕﻔـﺘﺲ ! ↯


ﺣـﺮﻓﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻧﻤﯿﺸـﻪ ﺯﺩ ! ↯


ﺩﯾﺪﯼ؟؟؟


ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﯾﻨـﺠﺎﺱ ...✔️

۲۸ تیر ۹۶ ، ۱۰:۵۱ ۹ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

‏آבᓄـے

http://s9.picofile.com/file/8298267192/tumblr_nc5uqtxHW51tjsogwo1_500.gif

 

 

 ‏آבᓄـے ڪـہ راᓗـت ᓅـراᓄـوش ᓄـیڪنـہ ...
 ᓗـتـᓄـا یـہ بار راᓗـت ᓅـراᓄـوش شـב


 

 

جهت حمایت از یگانه بلاگ روی لینک زیر کلیک کنید

Dnis.ir/Caller/39

۲۷ تیر ۹۶ ، ۲۲:۵۴ ۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

ᓅـاج✖عـہ

http://s6.picofile.com/file/8190166692/HamMihan_20159689015133052831430912455_0715.gif

 ‏ᓅـاجعـہ یعنے 


 هـܢܢ از زنـבگے ᓘــωـتـہ باشے


 هـܢܢ از مرگ بترωـے۲۷ تیر ۹۶ ، ۰۴:۳۸ ۸ نظر موافقین ۳ مخالفین ۱

مدرسه تابستانه