سلام دوستان عزیز میخوام بگم که اطرافیانم اسم من روچگونه صدا می کنند

خندهاسم من یگانه است اما

دخترداییم که کوچولوبود بهم میگفت یپانه

پسرعموم بهم میگفت یدانه

دوستام بهم میگن دوگان سوز

دخترعموم بهم میگه هزارگانه

خاله ام بهم می گه یگا

همکلاسی صمیمیم بهم می گه یگی

بعداهنگ یدانه اومد همه بهم گفتن یدانه سرپل ابادانه و.....

خندهخلاصه یک رمان ازاسم من درست شد