واقعا ازتون ناراحتم من این همه پست می زارم حداقل اش یک کامنت می خوره  زورم میادوقتی یک وبلاگ هایی رو می بینم بایک پست خیلی مسخره کلی کامنت براشون می زارن