رسم زندگی این است روزی کسی را دوست داری

و روز بعد تنهایی

 به همین سادگی او رفته است

و همه چیز تمام شده

مثل یک مهمانی که به آخر می رسد

و تو به حال خود رها می شوی

چرا غمگینی ؟

این رسم زندگیست پس تنها آواز بخوان