آپارتمان مخفی که در نوک ایفل جای دارد + عکس

 

شاید برای شما هم دانستن این موضوع جالب باشد. «هنری جیرارد،» هنرمند فرانسوی، در سال 1891 در کتاب خود «برج سیصد متری ایفل» طراحی داخلی این آپارتمان را «به سبکی محبوب دانشمندان» توصیف کرد.

 

این آپارتمان که در ارتفاع 300 متری سطح زمین قرار دارد، «برای گوستاو ایفل» به مکانی با شکوه برای تماشای شهر پاریس تبدیل شد.

 

اشرافزادگان پاریسی که شیفته این آپارتمان بودند از ایفل خواستند دست کم یک شب این آپارتمان را به آنها کرایه دهد.

 

ایفل ترجیح داد آپارتمان را به مکانی شخصی برای تعمق در دل شهر و درعین حال به دور از دغدغه های پاریس تبدیل کند.

 

اما ایفل میهمانان ویژه خود را به این آپارتمان دعوت می کرد. توماس ادیسون که یکی از این میهمانان ویژه ایفل بود، به ایفل گرامافونی هدیه داد که همچنان در آپارتمان باقی مانده است.

 

آپارتمان مخفی که در نوک ایفل جای دارد + عکس

 

آپارتمان مخفی

 

آپارتمان مخفی که در نوک ایفل جای دارد + عکس

 

آپارتمان مخفی در نوک برج ایفل

 

آپارتمان مخفی که در نوک ایفل جای دارد + عکس

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب